Sandvik

 • SANDVIK brand lathe cutting tools turning inserts CCMT09T304-PF 4215

  Dao tiện cắt tiện hiệu SANDVIK CCMT09T304-PF 4215

  1). Chèn xoay Thương hiệu SANDVIK gốc;
  2). Chống mài mòn và tuổi thọ công cụ lâu dài;
  3). Thích hợp cho thép & thép không gỉ & gang & các sản phẩm màu;
  4) Tốc độ cao và cắt hiệu quả cao;
  5) .Độ ổn định và bảo mật trong chuyển đổi năng suất;
  6) .Độ dẻo dai cao và lực cắt thấp;
  7) Khu vực ứng dụng .ISO & ANSI.

 • SANDVIK brand CNC cutting tools carbide insert CCMT09T308-PM 4215

  Dụng cụ cắt CNC thương hiệu SANDVIK chèn cacbua CCMT09T308-PM 4215

  1) .Dụng cụ cắt Thương hiệu SANDVIK gốc Chèn cacbua;
  2). Chống mài mòn và tuổi thọ công cụ lâu dài;
  3). Thích hợp cho thép & thép không gỉ & gang & các sản phẩm màu;
  4) Tốc độ cao và cắt hiệu quả cao;
  5) .Độ ổn định và bảo mật trong chuyển đổi năng suất;
  6) .Độ dẻo dai cao và lực cắt thấp;
  7) Khu vực ứng dụng .ISO & ANSI.

 • SANDVIK brand CNC cutting tools carbide insert DCMT11T308-PM 4215

  Dụng cụ cắt CNC thương hiệu SANDVIK chèn cacbua DCMT11T308-PM 4215

  1) .Dụng cụ cắt Thương hiệu SANDVIK gốc Chèn cacbua;
  2). Chống mài mòn và tuổi thọ công cụ lâu dài;
  3). Thích hợp cho thép & thép không gỉ & gang & các sản phẩm màu;
  4) Tốc độ cao và cắt hiệu quả cao;
  5) .Độ ổn định và bảo mật trong chuyển đổi năng suất;
  6) .Độ dẻo dai cao và lực cắt thấp;
  7) Khu vực ứng dụng .ISO & ANSI.

 • SANDVIK brand CNC carbide inserts DNMX150608-WF 4215

  Chèn chèn cacbua CNC thương hiệu SANDVIK DNMX150608-WF 4215

  1) Chèn cnc cacbua hiệu SANDVIK gốc;
  2). Chống mài mòn và tuổi thọ công cụ lâu dài;
  3). Thích hợp cho thép & thép không gỉ & gang & các sản phẩm màu;
  4) Tốc độ cao và cắt hiệu quả cao;
  5) .Độ ổn định và bảo mật trong chuyển đổi năng suất;
  6) .Độ dẻo dai cao và lực cắt thấp;
  7) Khu vực ứng dụng .ISO & ANSI.

 • SANDVIK brand CNC milling cutter inserts R390-180631M-PM 4240

  Chèn dao phay CNC thương hiệu SANDVIK R390-180631M-PM 4240

  1) Chèn dao phay cnc Thương hiệu SANDVIK gốc;
  2). Chống mài mòn và tuổi thọ công cụ lâu dài;
  3). Thích hợp cho thép & thép không gỉ & gang & các sản phẩm màu;
  4) Tốc độ cao và cắt hiệu quả cao;
  5) .Độ ổn định và bảo mật trong xay xát năng suất;
  6) .Độ dẻo dai cao và lực cắt thấp;
  7) Khu vực ứng dụng .ISO & ANSI.

 • SANDVIK brand CNC turning inserts SPMT09T308-UM 1025

  Châm tiện CNC thương hiệu SANDVIK SPMT09T308-UM 1025

  1) Chèn tiện cnc Thương hiệu SANDVIK gốc;
  2). Chống mài mòn và tuổi thọ công cụ lâu dài;
  3). Thích hợp cho thép & thép không gỉ & gang & các sản phẩm màu;
  4) Tốc độ cao và cắt hiệu quả cao;
  5) .Độ ổn định và bảo mật trong chuyển đổi năng suất;
  6) .Độ dẻo dai cao và lực cắt thấp;
  7) Khu vực ứng dụng .ISO & ANSI.

 • SANDVIK metal working tools turning inserts SPMT120408-WH 4030

  Châm dao tiện dụng cụ gia công kim loại SANDVIK SPMT120408-WH 4030

  1). Các dụng cụ làm việc bằng kim loại hiệu SANDVIK Nguyên bản, hạt dao tiện;
  2). Chống mài mòn và tuổi thọ công cụ lâu dài;
  3). Thích hợp cho thép & thép không gỉ & gang & các sản phẩm màu;
  4) Tốc độ cao và cắt hiệu quả cao;
  5) .Độ ổn định và bảo mật trong chuyển đổi năng suất;
  6) .Độ dẻo dai cao và lực cắt thấp;
  7) Khu vực ứng dụng .ISO & ANSI.

 • SANDVIK metal cutting tools turning inserts TCMT16T308-PR 4235

  Hạt dao tiện dụng cụ cắt kim loại SANDVIK TCMT16T308-PR 4235

  1). Chốt dao tiện dụng cụ cắt kim loại Thương hiệu SANDVIK gốc;
  2). Chống mài mòn và tuổi thọ công cụ lâu dài;
  3). Thích hợp cho thép & thép không gỉ & gang & các sản phẩm màu;
  4) Tốc độ cao và cắt hiệu quả cao;
  5) .Độ ổn định và bảo mật trong chuyển đổi năng suất;
  6) .Độ dẻo dai cao và lực cắt thấp;
  7) Khu vực ứng dụng .ISO & ANSI.

 • SANDVIK metal cutting tools cemented carbide inserts TNMG160404-SF 1125

  Dụng cụ cắt kim loại SANDVIK chèn cacbua xi măng TNMG160404-SF 1125

  1). Dụng cụ cắt kim loại Thương hiệu SANDVIK gốc Chèn chèn cacbua;
  2). Chống mài mòn và tuổi thọ công cụ lâu dài;
  3). Thích hợp cho thép & thép không gỉ & gang & các sản phẩm màu;
  4) Tốc độ cao và cắt hiệu quả cao;
  5) .Độ ổn định và bảo mật trong chuyển đổi năng suất;
  6) .Độ dẻo dai cao và lực cắt thấp;
  7) Khu vực ứng dụng .ISO & ANSI.

 • SANDVIK metal cutting tools tungsten carbide inserts TNMG160408-PM 4225

  Dụng cụ cắt kim loại SANDVIK chèn cacbua vonfram TNMG160408-PM 4225

  1) .Dụng cụ cắt kim loại Thương hiệu SANDVIK ban đầu Chèn chèn cacbua vonfram;
  2). Chống mài mòn và tuổi thọ công cụ lâu dài;
  3). Thích hợp cho thép & thép không gỉ & gang & các sản phẩm màu;
  4) Tốc độ cao và cắt hiệu quả cao;
  5) .Độ ổn định và bảo mật trong chuyển đổi năng suất;
  6) .Độ dẻo dai cao và lực cắt thấp;
  7) Khu vực ứng dụng .ISO & ANSI.

 • SANDVIK solid carbide cutting tools suppliers VBMT160408-PM 4225

  Nhà cung cấp dụng cụ cắt cacbua rắn SANDVIK VBMT160408-PM 4225

  1) Dụng cụ cắt cacbua rắn thương hiệu SANDVIK gốc;
  2). Chống mài mòn và tuổi thọ công cụ lâu dài;
  3). Thích hợp cho thép & thép không gỉ & gang & các sản phẩm màu;
  4) Tốc độ cao và cắt hiệu quả cao;
  5) .Độ ổn định và bảo mật trong chuyển đổi năng suất;
  6) .Độ dẻo dai cao và lực cắt thấp;
  7) Khu vực ứng dụng .ISO & ANSI.

 • SANDVIK carbide lathe tools inserts for metal working VBGT160404-UM 1125

  Chèn dao máy tiện cacbua SANDVIK để gia công kim loại VBGT160404-UM 1125

  1) Dụng cụ tiện cacbua hiệu SANDVIK gốc;
  2). Chống mài mòn và tuổi thọ công cụ lâu dài;
  3). Thích hợp cho thép & thép không gỉ & gang & các sản phẩm màu;
  4) Tốc độ cao và cắt hiệu quả cao;
  5) .Độ ổn định và bảo mật trong chuyển đổi năng suất;
  6) .Độ dẻo dai cao và lực cắt thấp;
  7) Khu vực ứng dụng .ISO & ANSI.