Kennametal

 • Original Kennametal tungsten carbide inserts CNMG120408-CT KCP10

  Chèn chèn cacbua vonfram Kennametal gốc CNMG120408-CT KCP10

  1) Chèn chèn cacbua vonfram Thương hiệu Kennametal gốc;
  2). Chống mài mòn và tuổi thọ công cụ lâu dài;
  3). Thích hợp cho thép & thép không gỉ & gang & các sản phẩm màu;
  4) Tốc độ cao và cắt hiệu quả cao;
  5) .Độ ổn định và bảo mật trong chuyển đổi năng suất;
  6) .Độ dẻo dai cao và lực cắt thấp;
  7) Khu vực ứng dụng .ISO & ANSI.

 • Kennametal metal cutting tools carbide inserts CNMG120412-RP KC9125

  Dụng cụ cắt kim loại Kennametal chèn cacbua CNMG120412-RP KC9125

  1) Dụng cụ cắt kim loại Thương hiệu Kennametal gốc;
  2). Chống mài mòn và tuổi thọ công cụ lâu dài;
  3). Thích hợp cho thép & thép không gỉ & gang & các sản phẩm màu;
  4) Tốc độ cao và cắt hiệu quả cao;
  5) .Độ ổn định và bảo mật trong chuyển đổi năng suất;
  6) .Độ dẻo dai cao và lực cắt thấp;
  7) Khu vực ứng dụng .ISO & ANSI.

 • Kennametal metal working tools carbide inserts DNGG150404-LF KC5010

  Chèn cacbua công cụ gia công kim loại Kennametal DNGG150404-LF KC5010

  1). Nguyên bản Kennametal Brand công cụ làm việc bằng kim loại chèn cacbua;
  2). Chống mài mòn và tuổi thọ công cụ lâu dài;
  3). Thích hợp cho thép & thép không gỉ & gang & các sản phẩm màu;
  4) Tốc độ cao và cắt hiệu quả cao;
  5) .Độ ổn định và bảo mật trong chuyển đổi năng suất;
  6) .Độ dẻo dai cao và lực cắt thấp;
  7) Khu vực ứng dụng .ISO & ANSI.

 • Original Kennametal milling carbide inserts EDPT10T308PDERHD KC520M

  Chèn chèn cacbua phay Kennametal gốc EDPT10T308PDERHD KC520M

  1) Chèn cacbua thương hiệu Kennametal gốc;
  2). Chống mài mòn và tuổi thọ công cụ lâu dài;
  3). Thích hợp cho thép & thép không gỉ & gang & các sản phẩm màu;
  4) Tốc độ cao và cắt hiệu quả cao;
  5) .Độ ổn định và bảo mật trong xay xát năng suất;
  6) .Độ dẻo dai cao và lực cắt thấp;
  7) Khu vực ứng dụng .ISO & ANSI.

 • Original Kennametal carbide inserts for milling EDPT140408PDSRGD KCPK30

  Chèn chèn cacbua Kennametal gốc để phay EDPT140408PDSRGD KCPK30

  1) Chèn cacbua thương hiệu Kennametal gốc;
  2). Chống mài mòn và tuổi thọ công cụ lâu dài;
  3). Thích hợp cho thép & thép không gỉ & gang & các sản phẩm màu;
  4) Tốc độ cao và cắt hiệu quả cao;
  5) .Độ ổn định và bảo mật trong xay xát năng suất;
  6) .Độ dẻo dai cao và lực cắt thấp;
  7) Khu vực ứng dụng .ISO & ANSI.

 • Kennametal metal cutting tools carbide inserts WNMG080404-FN KC9110

  Dụng cụ cắt kim loại Kennametal chèn cacbua WNMG080404-FN KC9110

  1) Dụng cụ cắt kim loại Thương hiệu Kennametal gốc;
  2). Chống mài mòn và tuổi thọ công cụ lâu dài;
  3). Thích hợp cho thép & thép không gỉ & gang & các sản phẩm màu;
  4) Tốc độ cao và cắt hiệu quả cao;
  5) .Độ ổn định và bảo mật trong chuyển đổi năng suất;
  6) .Độ dẻo dai cao và lực cắt thấp;
  7) Khu vực ứng dụng .ISO & ANSI.